De ce plătesc diferențe de apă ?

În conformitate cu legislaţia în vigoare, în cazul unui condominiu furnizorul se află în relaţie contractuală cu toţi conlocuitorii, prin apometrul principal al imobilului. Punctul de delimitare este apometrul principal şi instalaţia interioară este proprietatea conlocuitorilor, iar apometrul secundar este proprietatea locatarului. Din această cauză, chiar dacă un condominiu este contorizat în totalitate, este nevoie şi de apometrul principal.

Care poate fi cauza diferenţelor de măsurare, în cazul în care fiecare apartament şi punct de consum comun este contorizat ? Cauzele de mai jos pot apărea şi separat, dar şi împreună:

  1. Punct de consum necontorizat pe instalaţia interioară după apometrul principal, instalaţie care este în proprietatea conlocuitorilor (ex. robinet de curte, incintă cu utilizare comună, garaj etc.) În acest caz cantitatea de apă consumată în aceste puncte de consum este înregistrată de apometrul principal, dar nu apare în consumul înregistrat al niciunui apometru secundar.
  2. Avarie, spargere de conductă pe instalaţia interioară, după contorul principal, dar înaintea contoarelor secundare. Şi în acest caz pierderea de apă este înregistrată de contorul principal, însă nu este înregistrată de către nici un contor secundar (în cazul a 90% din avarii apa nu apare la suprafaţă).
  3. Este posibil ca şi într-un apartament să există punct de consum necontorizat (de ex. o maşină de spălat sau un
  4. rezervor WC racordat la conductă înaintea contorului secundar). Deasemenea este posibil, ca în urma unei “intervenţii” al unui consumator, contorul secundar să nu arate consumul real. În aceste cazuri “consumatorul” respectiv îşi păgubeşte colocatarii şi nu pe furnizor.
  5. Indecşii contoarelor comunicate verbal sau lipite pe uşă nu corespund realităţii (din greşeală sau într-un mod voit).
  6. În caz de imposibilitatea citirii a unor contoare de apartament se ia în calcul un consum estimat, consum care poate să difere de cel real.
  7. Decalaj calendaristic între data citirii contorul principal şi ale contoarelor secundare.
  8. Valabilitatea verificării a unui sau a unor contoare secundare a expirat, şi din această cauză este posibil ca să nu înregistreze corect. Contravaloarea cantităţii de apă neînregistrată de către contorul defect este achitată de către toţi locatarii, în locul consumatorului din cauză.
  9. Contoarele principale şi secundare diferă în principiul lor de funcţionare, şi astfel şi în clasa lor de precizie. Contoarele de branşament montate de către furnizor de obicei sunt de clasa “C” (de precizie ridicată), iar contoarele montate în apartamente sunt de clasa de precizie “A”, cel mult “B” (precizie mai redusă).
  10. Contoarele secundare nu sunt montate într-un mod corespunzător. De exemplu, un contor secundar de clasa de precizie “B” devine de clasă de precizie “A”, dacă este montat într-o poziţie verticală, adică măsoară cu o precizie mai scăzută.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *